จัดเวที ค.1 โรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเครื่อง 8-9 ยังเปิดรับความเห็นเพิ่มเติมถึง 29 ก.ค.นี้

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. ที่หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยี  และการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เป็นประธานในการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8 – 9 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมกันอย่างคึกคักกว่า 1,500 คน และมีผู้ที่แสดงความจำนง แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะกว่า 50 คน

 

บรรยากาศก่อนเริ่มงาน ก็มีประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในโครงการดังกล่าว โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ให้ความสนใจเดินทางมายังหอประชุมกันตั้งแต่ช่วงเช้า โดยสถานที่มีการกำหนดจอดไว้ตามจุดต่างๆ เพื่อรักษาความปลอดภัย และความเรียบร้อย จากนั้นจะมีรถบัสพลังงานไฟฟ้าวิ่งมารับตามเส้นทางที่ประชาชนนำรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ไปจอดตามจุด แล้วเดินทางเข้ามายังหอประชุม

ก่อนที่ประชาชนจะเข้ามายังหอประชุม จะมีการตรวจเข้ม โดยมีกำลังเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารจากมณฑลทหารบกที่ 32 ลำปาง เจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยปฎิบัติการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ชุด EOD ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง รวมถึงเจ้าหน้าที่ด้านรักษาความปลอดภัยทำการตรวจกระเป๋าสัมภาระอย่างเข้ม มีการให้เดินผ่านเครื่องสแกน และเครื่องจับวัตถุโลหะ เพื่อป้องกันไม่ให้นำอาวุธ ของมีคม ป้ายประกาศต่างๆ สารพิษ สารเคมี วัตถุระเบิด และวัตถุที่ทำให้เกิดเสียงดัง เข้าไปภายในหอประชุม ซึ่งเป็นการรักษาความปลอดภัยระดับเข้มงวด

ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า เวทีรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว กฟผ. ได้มอบหมายให้ บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาดำเนินการศึกษา และการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนอย่างรุนแรง และให้เปิดรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 เพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ (EHIA) และกำหนดขอบเขต และแนวทางการศึกษา และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8 – 9 มูลค่าหลายหมื่นล้านบาท เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใช้ถ่านลิกไนต์จากเหมืองแม่เมาะเป็นเชื้อเพลิงมีขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 660 เมกะวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง  เพื่อทดแทนเครื่องเก่าที่จะถูกปลดออกในปี 2565 หลังใช้งานมานานถึง 32 ปี ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เพื่อรักษาระดับกำลังผลิต และความมั่นคงของระบบไฟฟ้าภาคเหนือ รวมถึงรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ.2561 – 2580 (PDP2018)

ด้าน ดร.เบญจภรณ์ บุญยพุกกณะ ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัดในฐานะที่ปรึกษาดำเนินการศึกษา และการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ (EHIA) กล่าวว่า การจัดประชุมครั้งนี้ ได้ให้ข้อมูลกับประชาชนชาว อ.แม่เมาะ จาก 5 ตำบล ได้แก่ ต.แม่เมาะ ต.สบป้าด ต.นาสัก ต.บ้านดง และ ต.จางเหนือ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ ผลกระทบที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง และทางอ้อม

“นอกจากนี้ ยังรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ข้อห่วงกังวลของประชาชน เพื่อจะนำมาประกอบการศึกษา เพื่อประเมิน และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ครั้งที่ 2 ต่อไป โดยจะลงพื้นที่สำรวจข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมให้ครบทุกด้าน รวมทั้งการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชนตามข้อห่วงกังวลต่างๆ เพื่อนำมาจัดทำรายงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และอย่างครอบคลุม”

ทั้งนี้ ประชาชนยังสามารถส่งความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ weenittha_w@team.co.th และ rattiya_n@team.co.th หรือส่งทางจดหมายมายัง บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด เลขที่ 152 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 (ชั้น 13 โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8 – 9) ภายใน 15 วัน นับจากวันจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น จนถึงวันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562

สำนักข่าวลำปาง 13