หมอ รพ.ลำปาง ร่วมสภากาชาด ผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายกระจกตาสำเร็จเป็นรายแรกของจังหวัด

วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าโรงพยาบาลลำปางได้ประสบผลสำเร็จ ในการผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายกระจกตาให้กับผู้ป่วยรายแรกของจังหวัดลำปาง ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ทำการผ่าตัดร่วมกับทีมโรงพยาบาลลำปาง โดยมี นายแพทย์รัฐพงศ์ ศิวะวามร นายแพทย์ชำนาญการ พร้อมด้วยทีมพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ โรงพยาบาลลำปาง ทำการผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายกระจกตาให้กับผู้ป่วยโรคกระจกตา จนสำเร็จเป็นรายแรกของ จ.ลำปาง ซึ่งทางทีมแพทย์ของโรงพยาบาล จะได้นำความรู้ และความสำเร็จในครั้งนี้ ทำการช่วยเหลือผู้ป่วยรายอื่นๆ ต่อไป

 

สำหรับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่สามารถผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายกระจกตาได้ มีเพียง 10 แห่งทั่วประเทศ และอยู่ในเขตภาคเหนือเพียง 3 แห่ง  รวมถึงโรงพยาบาลลำปาง ทั้งนี้ โรงพยาบาลลำปางมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ทั้งทางด้านบริการ และวิชาการ มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพให้สามารถผ่าตัด เปลี่ยนถ่ายกระจกตา ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ผู้ป่วยโรคกระจกตา ที่ยังคงรอการผ่าตัด ตามนโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขารับบริจาค และเปลี่ยนถ่ายอวัยวะอีกด้วย

สำนักข่าวลำปาง 13