อุทยานฯแม่วะ จัดกิจกรรม World Ranger Day สดุดีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าผู้เสียสละ

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ที่อุทยานแห่งชาติแม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง นายเดชอนันต์ คำสวน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วะ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) อุทยานแห่งชาติแม่วะ ประจำปี 2562 โดยมี นายธนิศร คำเพิ่มพูน ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วะ เป็นผู้กล่าวรายงาน และ นายอำนวย เมืองแดง กำนันตำบลแม่วะ นางอรอุมา องค์การ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 บ้านผดุงราษรังสรรค์ พร้อมด้วยเครือข่าย รสทป.ตำบลแม่วะ และเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติแม่วะจำนวนกว่า 60 คนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

โดยวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกนั้นเริ่มจากการประชุม World Congress Ranger เมื่อปี พ.ศ.2549 โดย สมาพันธ์ผู้พิทักษ์ป่าระหว่างประเทศได้จัดขึ้นที่ประเทศสกอตแลนด์ แล้วได้ลงมติให้วันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีและการทำงานอันเสียสละของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในการปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วโลก ซึ่งอุทยานแห่งชาติแม่วะ มีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในสังกัดจำนวนทั้งสิ้น 58 คน ประจำอยู่หน่วยพิทักษ์อุทยาน 5 แห่ง และจุดสกัด 1 แห่ง มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์จำนวน 364,173 ไร่ที่อยู่ในเขต จ.ลำปาง และ จ.ตาก ซึ่งถือว่าเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการทำหน้าที่ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

ด้าน นายเดชอนันต์ คำสวน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วะ กล่าวว่า นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีความห่วงใยและตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกคนมาโดยตลอดซึ่งจะเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในการทำงานรวมถึงสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานเป็นหลัก ทั้งนี้ยังได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกท่านที่มีความเสียสละอุทิศตนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อประโยชน์สุขของสังคมและดูแลรักษาผืนป่าของอุทยานแห่งชาติแม่วะให้คงอยู่สืบไป

อย่างไรก็ตามในกิจกรรมดังกล่าวได้มีการกล่าวคำปฏิญาณตนและพิธีเดินสวนสนามของเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า พร้อมทั้งมอบใบประกาศเกียรติคุณการเดินลาดตระเวนเชิงคุณภาพดีเด่นให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติแม่วะ ตลอดจนการตรวจวัดความดันโลหิตและตรวจสุขภาพเบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลแม่วะ และเครือข่าย อสม. อีกด้วย

สำนักข่าวลำปาง 13