นักวิ่งเกือบ 3,000 คนร่วมวิ่งเลาะรั้วทัวร์สบปราบ มอบเงิน 5 แสนช่วยผู้ป่วย รพ.สบปราบ

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ที่บริเวณถนนหน้าที่ว่าการอำเภอสบปราบ นายพินิจ แก้วจิตคงทอง ปลัดจังหวัดลำปาง ได้เป็นประธานเปิดและปล่อยตัวนักวิ่งในการแข่งขันเดิน – วิ่งการกุศล “วิ่งเลาะรั้ว ทัวร์สบปราบ” SOP PRAP WALK&RUN 2019 โดยมี นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอสบปราบ จ.ลำปาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และนำคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ร่วมปล่อยตัวนักวิ่งในครั้งนี้

 

การจัดการแข่งขันดังกล่าวในครั้งนี้ มีประชาชน และนักวิ่งจากทั่ว จ.ลำปาง และจังหวัดใกล้เคียง ให้ความสนใจเข้ามาร่วมวิ่งกว่า 2,600 คน ใน 2 ประเภทการแข่งขัน ได้แก่ ประเภท Mini Marathon ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร และประเภท Fun Run ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร

ซึ่งเส้นทางการวิ่งจะผ่านตามเส้นทางในหลายหมู่บ้าน เพื่อสัมผัสกับอากาศ และวิถีชีวิตของชาวสบปราบในยามเช้า ผ่านวัดที่อยู่คู่ชุมชนมาช้านาน เช่น วัดหลวงสบปราบ วัดบ้านหลาย วัดศรีชัยภูมิ และวัดบ้านหล่าย ผ่านพื้นที่ป่าที่เขียวขจี  วิ่งข้ามสะพานแม่น้ำวังสายน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ และหล่อเลี้ยงชีวิตชาวสบปราบมานานตั้งแต่ในอดีต ถึงปัจจุบัน

อย่างไรก็ตามในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตุประสงค์เพื่อเป็นการระดมทุนของทุกภาคส่วนในการสมทบทุนปรับปรุงซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยใน และสร้างห้องพระสงฆ์อาพาธของโรงพยาบาลสบปราบ รวมทั้งนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ อ.สบปราบ จ.ลำปาง โดยรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช่จ่าย รวมถึงภาคเอกชน และภาคประชาชนหลายหน่วยงานได้มอบเงินสนับสนุนในกิจกรรมการกุศลดังกล่าว รวมแล้วทั้งสิ้นประมาณ 500,000 บาทอีกด้วย

สำนักข่าวลำปาง 13