จิตอาสา 904 ทำความดีด้วยหัวใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พื้นที่อุทยานฯดอยขุนตาล

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ที่บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ขต.5 (แม่ไพร) อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง นายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอห้างฉัตร ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมี นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จำนวนกว่า 300 คนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

 

โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมถวายความจงรักภักดี แสดงออกถึงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นต่อพระมหากษัตริย์และราชวงค์ทุกพระองค์ที่ได้ประกอบพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสมอมา พร้อมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะปัญหาโลกร้อนอีกด้วย อย่างไรก็ตามผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันปลูกไม้ยืนต้นจำนวน 300 ต้น บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำแม่ไพร เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นของดิน ลดการเกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ดังกล่าว

สำนักข่าวลำปาง 13