กรมการแพทย์ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ปฏิบัติงาน รพ.เวชชารักษ์ฯ อ.เกาะคา

วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมการแพทย์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา นักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา และเจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง อ.เกาะคา จ.ลำปาง

โดยผู้ที่จะสมัครต้องขอและยื่นใสมัครด้วยตนเองได้ที่งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอำนวยการโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะแต่ละตำแหน่งได้ดังนี้