อุทยานฯแม่วะมอบชุดลายพรางแก่ จนท.พิทักษ์ป่า ให้ความสำคัญผู้ปฏิบัติงานระดับล่าง

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติแม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง นายเดชอนันต์ คำสวน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วะ ได้เป็นประธานในที่ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่อุทยานฯ และติดตามผลการปฏิบัติงานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) ของเจ้าหน้าที่สายตรวจประจำหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่วะประจำเดือนสิงหาคม โดยอุทยานแห่งชาติแม่วะมีพื้นที่ทั้งหมด 364,173 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดลำปาง และจังหวัดตาก ซึ่งได้มีการจัดชุดเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเดินลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) จำนวน ชุด ซึ่งเริ่มตั้งแต่เมื่อปี 2561 โดยขณะนี้มีผลการดำเนินงานไปแล้ว 85.95 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมด

 

นอกจากนี้ นายเดชอนันต์ คำสวน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วะ ยังได้มอบชุดเครื่องแบบลายพรางให้กับเจ้าหน้าที่สายตรวจประจำหน่วยพิทักษ์ และพนักงานราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วะทุกนาย จำนวน 86 นายเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งตามนโยบายของ นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีความห่วงใยและให้ความสำคัญกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานระดับล่างที่เป็นกำลังหลักและหัวใจสำคัญของการทำงานด้านต่างๆให้ประสบผลสำเร็จ โดยเฉพาะภารกิจการปกป้องรักษาผืนป่า

อย่างไรก็ตามเครื่องแบบลายพรางที่มอบให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนนั้นได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ทีละก้าว จำกัด ที่ได้มอบเงินสบทนทุนจัดซื้ออุปกรณ์ลาดตระเวนให้ผู้พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติแม่วะจำนวน 100,000 บาท ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดกิจกรรมวิ่งเทรล Minimal Maewa Trail ครั้งที่ 1 โดยมี นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้รับมอบเมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2562 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เงินส่วนที่เหลือจะได้นำไปจัดซื้ออุปกรณ์ลาดตระเวนอื่นๆที่จำเป็นเพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่ต่อไป

สำนักข่าวลำปาง 13