สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง รับสมัครลูกจ้างเหมา 2 อัตรา วุฒิ ปวช. เงินเดือน 10,500 บาท

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตามโครงการตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกด้วยกล้องเลเซอร์ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2563 ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขนส่ง จำนวน 2 อัตรา ค่าตอบแทน 10,500 บาท ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจับความเร็วของรถตามกฏหมาย

โดยผู้ที่สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระยะเวลาการจ้างนับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 ทั้งนี้ผู้ที่จะสมัครต้องขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2562 หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 054-265139 – 40 ในวันและเวลาราชการ

สำนักข่าวลำปาง 13