อีเอโซล่า..พร้อมจ่ายภาษี อปท.!!เผยกองทุนรอบโรงไฟฟ้ามีเงิน 8 ล้าน..เตรียมตั้งคณะกรรมการ

ตามที่ได้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการเก็บภาษีของ อปท. เจ้าของพื้นที่ 3 ตำบล คือ ตำบลบ้านเอื้อม ตำบลบ้านเป้า อ.เมืองลำปาง และ ตำบลหนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ซึ่งได้ประเมินการเก็บภาษีโรงเรือนไปแต่ปรากฏว่าต่อมาทาง บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ บริษัท อีเอ โซล่า ลำปางจำกัด และ อปท. ทั้งสามแห่งไม่สามารถตกลงกันได้จึงต้องหาทางออกให้ศาลภาษีกลางเป็นผู้ตัดสิน ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนทางกฏหมายนั้น  โดยในเรื่องนี้ทางบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) โดยนางสาวออมสิน ศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร นางสาวพิมลมาศ วงศ์มกรพันธ์ ผอ.ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม และ นายกรณ์ บุญสารวัง ผู้จัดการโรงไฟฟ้าฯ ได้เปิดเผยถึงรายละเอียดต่างๆของกิจการ

ซึ่ง นางสาวออมสินฯ กล่าวว่า ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าทางบริษัทไม่ได้ประสานให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆกับประชาชนเนื่องจากเราเพิ่งดำเนินกิจการมาได้ประมาณ 1 ปี อีกทั้งเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ในส่วนจังหวัดลำปาง เป็นเพียงผู้ที่รับผิดชอบด้านอื่นๆ เช่นด้านเทคนิคหรือเอกสารที่จำเป็นเท่านั้น จึงไม่สามารถตอบคำถามที่สำคัญอื่นๆได้ สำหรับประเด็นเรื่องการจัดเก็บภาษีนั้นต้องยืนยันว่าทางเราพร้อมที่จะจ่ายภาษีตามที่ทาง อปท.เจ้าของพื้นที่ประเมินมา เรามีมาตรฐานการจัดเก็บภาษีจากโครงการโรงไฟฟ้าที่มีอยู่หลายจังหวัดและชัดเจนด้วยเพียงแต่ที่จังหวัดลำปาง อปท.ทั้งสามแห่งมีการประเมินภาษีมาคนละกรอบทั้งๆที่อยู่ในพื้นที่โซนเดียวกันโรงไฟฟ้าเดียวกัน แต่ทางเราเป็นบริษัทมหาชนทุกอย่างต้องชัดเจน ดังนั้นจึงต้องมีคนกลางตัดสินให้ถูกต้องเป็นบรรทัดฐาน และขณะนี้เราก็จ่ายภาษีปีที่ผ่านมาไปแล้วส่วนที่ต่อสู้กันในศาลก็เดินหน้าตามกระบวนการไป          โดยนางสาวออมสินฯ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าจากประเด็นที่มีคนบอกว่าพื้นที่ 2,000 กว่าไร่เป็นพื้นที่ป่า ขอยืนยันว่าพื้นที่ทั้งหมดเป็นโฉนดมานานแล้วและเปลี่ยนมือมาหลายครั้ง นอกจากนั้นยังไม่ใช่พื้นที่ป่าถาวรเป็นที่ทำกินมาก่อน จึงไม่ใช่การทำลายป่าส่วนลำธารเส้นทางสาธารณะต่างๆยังคงมีเหมือนเดิม เพียงแต่อาจจะมีรั้วบางจุดเพื่อความปลอดภัย

ทั้งนี้ นางสาวพิมลมาศ วงศ์มกรพันธ์ ผอ.ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม กล่าวว่า ทางบริษัทมีการทำเกษตรอินทรีย์ ทำปุ๋ย การปลูกต้นไม้คืนพื้นที่ การดูแลถนนในชุมชน และการจ้างแรงงานในพื้นที่เข้ามาทำงานในโรงงาน เช่น การตัดหญ้า ล้างแผง เพราะโรงงานแห่งนี้เป็นระบบอัตโนมัติ มีคนควบคุมไม่มาก และปัญหาด้านมลพิษต่างๆแทบไม่มี และขณะนี้มีโครงการทำเลนรถจักรยาน หรือ ไบค์เลน ในเขตโรงไฟฟ้าซึ่งอยู่ในระหว่างการปรับปรุงออกแบบ เพื่อให้รัดกุม สวยงาม และปลอดภัย สำหรับนักปั่น และในด้านชุมชนทางบริษัทพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพียงแต่ขอให้ประสานมาอย่างเป็นทางการ มีเวลาให้ดำเนินการเพราะต้องส่งเรื่องให้ทางสำหนักงานใหญ่ที่กรุงเทพฯ ตัดสินใจด้วย

ส่วนในเรื่องของเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้ารอบโรงไฟฟ้าแห่งนี้ ล่าสุดทางบริษัทได้จ่ายเงินเข้ากองทุนไปแล้วประมาณ 8 ล้านบาท โดยนางสายธาร ประสงค์ความดี พลังงานจังหวัด ก็ได้เปิดเผยว่าขณะนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้มีประกาศเมื่อวันที่ 15 พ.ค.2560 ได้กำหนดพื้นที่ประกาศประเภทการบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในเขตพื้นที่ประกาศ และกำหนดจำนวนคณะกรรมการพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อีเอ โซล่า ลำปางจำกัด ซึ่งมี 4 ตำบลคือ ตำบลบ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง มี 4 คน ตำบลบ้านเป้า อ.เมืองลำปาง มี 2 คน ตำบลหนองหล่ม อ.ห้างฉัตร มี 2 คน และตำบลวอแก้ว อ.ห้างฉัตร มี 2 คน มีผู้แทนภาครัฐได้ 4 คน ประกอบไปด้วย ผู้แทนกระทรวงพลังงาน 1 คน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 1 คน ผู้แทนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดคัดเลือก 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 1 คน  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 1 (เชียงใหม่) อยู่ระหว่างรอหนังสื่อสั่งการอย่างเป็นทางการ ซึ่งขั้นตอนต่อไปคงต้องทำหนังสือถึงท่านนายอำเภอทั้งสองแห่ง ช่วยดำเนินการด้วย คาดว่าน่าจะเสร็จสิ้นไม่เกินภายในปี 2560 นี้

อย่างไรก็ตาม นางสาวพิมลมาศฯ กล่าวเพิ่มเติมว่ายอดขายกระแสไฟขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ 1,500 ล้านบาทต่อปีและค่า ADDER จากรัฐบาลในราคา 6.50 บาท/หน่วยเท่านั้น มีสัญญาขายไฟระยะ 5 ปี ต่อสัญญา 1 ครั้ง ส่วนเงินลงทุนครั้งแรกประมาณ 8,000 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งกู้มากจากแหล่งทุนส่งผลให้ทางโรงไฟฟ้าแห่งนี้ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินเข้มไปตามเงื่อนไขด้วย

ภาพ-ข่าวโดย นสพ.แม่วังนิวส์