อุทยานแห่งชาติดอยจง อ.สบปราบ เปิดรับสมัครนักวิชาการ 3 ตำแหน่งวุฒิปริญญาตรี

อุทยานแห่งชาติดอยจง ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยเบิกจ่ายจากแผนเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ จำนวน 3 อัตรา ในตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ นักวิชาการเผยแพร่ และ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย

 

โดยผู้ที่สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ซึ่งตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการเกี่ยวกับการป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา และ ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมสำรวจ หรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิแผนที่ ทางแผนที่ และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ หรือ สาขาวิชาสารสนเทศศาตร์ ทางเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ทั้งนี้ผู้ที่จะสมัครต้องขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อุทยานแห่งชาติดอยจง ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2562 – 13 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081-1113186  

สำนักข่าวลำปาง 13