กรมป่าไม้เผยโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” ชาวลำปางปลูกเกือบ 6 แสนต้น

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ นางอำนวยพร  ชลดำรงค์กุล  รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะ รองโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธาน พร้อมด้วย นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) และผู้บริหารกรมป่าไม้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ รวมถึงดารานักแสดง ได้ร่วมกันแถลงข่าวความสำเร็จของโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” ครบ 10 ล้านต้น ทส. เดินหน้าฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อรวมใจเป็นหนึ่งแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี รวมถึงเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

 

โดยการแถลงข่าวดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนทราบถึงผลการดำเนินโครงการฯ ในช่วงระยะเวลา 4 เดือน นับจากเริ่มเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายให้คนไทยทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกต้นไม้ให้ได้ 10 ล้านต้น โดยข้อมูลพบว่ามีการปลูกต้นไม้แล้ว จำนวน 10,815,611 ต้น มีประชาชนร่วมลงทะเบียนปลูกต้นไม้ในโครงการฯ จำนวน 132,308 ราย

ทั้งนี้จากการลงทะเบียนพบว่า ต้นไม้ที่ประชาชนให้ความนิยมในการปลูกมากที่สุดคือ ต้นพะยูง มีการปลูกมากถึง 1,877,902 ต้น และ จังหวัดที่มีการปลูกต้นไม้มากที่สุดคือ จังหวัดลำปาง จำนวน 574,223 ต้น นอกจากนี้ กรมป่าไม้ยังเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่ป่าอย่างต่อเนื่องให้ได้เป้าหมายใหม่ 15 ล้านต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไห้ได้มากที่สุด

ภาพข่าวโดย..กรมป่าไม้