ชาวบ้านเฮ! ใช้พื้นที่ทำกินสบายใจขึ้น หลังอุทยานฯแม่วะเร่งแก้ปัญหาที่ดินในป่าอนุรักษ์

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก อุทยานแห่งชาติแม่วะ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดประชุมคณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดิน ระดับพื้นที่ โดยมี นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 ตาก หัวหน้าคณะทำงาน เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อสรุปผลการดำเนินการตามแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ท้องที่หมู่บ้านเด่นไม้ซุง หมู่ 12 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก โดยมี นายเดชอนันต์ คำสวน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วะ เป็นเลขานุการ และ คณะทำงานประกอบด้วยผู้แทนจาก ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนภาคประชาชน รวมถึงราษฎรที่ครอบครองที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 

นายเดชอนันต์ คำสวน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วะ  กล่าวว่า อุทยานแห่งชาติแม่วะได้ดำเนินการตามแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ตามมติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เพื่อให้ราษฎรสามารถอยู่อาศัยทำกิน และอยู่ร่วมกับป่าในเขตป่าอนุรักษ์ได้อย่างเกื้อกูลกันตามหลักการคนอยู่กับป่า ซึ่งอุทยานแห่งชาติแม่วะมีพื้นที่ทั้งหมด 364,173 ไร่ ครอบคลุมใน 2 จังหวัดคือ จังหวัดลำปาง และ จังหวัดตาก

ซึ่งในการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อาศัยคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานระดับพื้นที่ของแต่ละจังหวัดดำเนินการติดประกาศกำหนดการสำรวจตรวจสอบพื้นที่ การรับแจ้งการครอบครองที่ดิน และประชุมคณะทำงานสรุปผลการดำเนินงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเร่งแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าซึ่งไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินแต่สามารถอยู่อาศัยและทำกินได้ โดยการให้สิทธิในการทำกินแก่ราษฎรในพื้นที่ ที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนเดิมในเขตป่าอนุรักษ์ และไม่มีการจัดการที่ดินแก่บุคคลภายนอกพื้นที่ ป้องกันนายทุนเข้ามาครอบครองที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์

อย่างไรก็ตามในแผนงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นี้อุทยานแห่งชาติแม่วะได้ดำเนินการสำรวจการครอบครองที่ดินจำนวน 2 หมู่บ้าน โดยที่ จังหวัดลำปาง มีราษฎรครอบครองที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติแม่วะจำนวน 3 ราย 4 แปลง เนื้อที่รวมทั้งหมด 16 ไร่ 58 ตารางวา ซึ่งอยู่ในท้องที่หมู่บ้านแม่แสลม หมู่ 6 ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง โดยมี นางสาวพานทอง ม้าแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง เป็นหัวหน้าคณะทำงาน

น.ส.พานทอง ม้าแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง
หัวหน้าคณะทำงานระดับพื้นที่จังหวัดลำปาง

นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 ตาก
หัวหน้าคณะทำงานระดับพื้นที่จังหวัดตาก

ส่วน จังหวัดตาก มีราษฎรครอบครองที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติแม่วะ จำนวน 3 ราย 4 แปลง เนื้อที่รวม 2 ไร่ 3 งาน 71 ตารางวา ซึ่งอยู่ในท้องที่หมู่บ้านเด่นไม้ซุง หมู่ 12 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก โดยมี นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 ตาก เป็นหัวหน้าคณะทำงาน

นายเดชอนันต์ คำสวน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วะ

นายเดชอนันต์ คำสวน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วะ กล่าวเพิ่มเติมว่าในขณะนี้ทั้ง 2 จังหวัดอุทยานแห่งชาติแม่วะได้ดำเนินการสำรวจการครอบครองที่ดินเรียบร้อยแล้วโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวเขตร่วมกัน ซึ่งไม่พบมีปัญหาในการดำเนินการสำรวจแต่อย่างใด พร้อมทั้งได้ทำแบบสรุปผลการตรวจสอบและบริหารจัดการพื้นที่ เพื่อเตรียมนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการสำรวจการครอบครองที่ดินของแต่ละจังหวัด เพื่อจะได้รายงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินการต่อไป

นายเอี่ยม ภู่น้อง อายุ 46 ปี ชาวบ้านที่ครอบครองที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์

ด้าน นายเอี่ยม ภู่น้อง อายุ 46 ปี ชาวบ้านที่ครอบครองที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์ ในพื้นที่ ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วะ กล่าวว่าตนเองรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ทางอุทยานแห่งชาติแม่วะได้เข้ามาดำเนินการในเรื่องนี้ซึ่งที่ดินผืนดังกล่าวตนเองได้ใช้เป็นที่ดินทำกินทำการเกษตรเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ซึ่งที่ผ่านมาก็ต้องหลบๆซ่อนๆเพราะกลัวเจ้าหน้าที่มาจับกุมเนื่องจากอยู่ในเขตป่าอุทยานแห่งชาติ แต่พอเจ้าหน้าที่เข้ามาสำรวจแล้วก็ทำให้ตนเองรู้สึกสบายใจและโล่งใจขึ้นในระดับหนึ่งถึงจะเป็นเพียงการอนุญาตให้ครอบครองที่ดินเพื่อเข้าไปทำกินได้แม้ไม่ใช่เป็นเอกสารสิทธิ์ก็ตาม และต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่ช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้อีกด้วย

นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง

นอกจากนี้ นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง ได้เปิดเผยว่าพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ที่จะถึงนี้มีเจตนารมณ์ในการสงวน อนุรักษ์ คุ้มครอง และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัยของราษฎรในเขตอุทยานแห่งชาติ

ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาไม่ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการอยู่อาศัย และทำกินของราษฎรในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ดังนั้น ตามมาตรา 64 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยและทำกินในเขตอุทยานแห่งชาติ ที่เป็นชุมชนเดิมและเป็นราษฎรในพื้นที่ ซึ่งสามารถอยู่อาศัยและทำกินในเขตอุทยานแห่งชาติได้โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามกฎหมายต่อไป

สำนักข่าวลำปาง 13