วัดป่าพระเจ้าอุทุมพร เชิญร่วมสมทบทุนสร้างพระธาตุสูง 30 เมตรบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

วัดป่าพระเจ้าอุทุมพร ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง ขอเชิญบริจาคสมทบทุน เป็นค่าปูน อิฐ หิน ดิน ทราย และวัสดุก่อสร้างต่างๆ ในการสร้างพระธาตุเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดป่าพระเจ้าอุทุมพร บ้านน้ำโท้งอุทุมพร ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง พระธาตุแบบศิลปะล้านนา กว้าง 15 เมตร. สูง 30 เมตร งบประมาณก่อสร้าง 5 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างฐานพระธาตุ จึงขอเชิญชวนร่วมทำบุญใหญ่ สร้างมหากุศล สมทบทุนเป็นค่าปูน อิฐ หิน ดิน ทราย และวัสดุก่อสร้างต่างๆ เพื่อเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนา และเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุสืบไป

 

ทั้งนี้สามารถสมทบทุนสร้างได้ที่…ธนาคารกสิกรไทย 060-3-99879-0 ชื่อบัญชี พระสุรชัย ปิยะลังกา หรือติดต่อสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 065-049-6656 พร้อมทั้งขอเชิญชวนร่วมประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันเสาร์ที่ 19 ต.ค.62 เวลา 18.19 น. ณ วัดป่าพระเจ้าอุทุมพร บ้านน้ำโท้งอุทุมพร ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง