หน่วยงานกรมอุทยานฯใน จ.ลำปาง รับมอบเครื่องเป่าลมดับไฟป่าพระราชทานจาก ร.10

เมื่อวันนี้ 15 พฤศจิกายน 2562  ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมใหญ่สวนสัตว์เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เป็นประธานจัดพิธีส่งมอบเครื่องเป่าลมดับไฟป่าพระราชทานตามที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานเงินเพื่อจัดหาอุปกรณ์เครื่องเป่าลมดับไฟป่าให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน 100 เครื่อง เพื่อใช้ในการแก้ไขและบรรเทาปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ให้แป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อมทั้งประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้แก่ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ในท้องที่ภาคเหนือประกอบด้วย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่า รวม 2,560 นาย เพื่อเป็นการซักซ้อม กำหนดทิศทางและวางแผนรับมือสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในปี 2563 โดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ภาคสนามลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับราษฎรได้ตระหนักและร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น

อย่างไรก็ตามในส่วนของจังห​วัด​ลำปาง​ นายอิศเรศ​ สิทธิ​โร​จน​กุล​ ผู้อำนวยการสำนัก​บริหาร​พื้นที่​อนุ​รัก​ษ์ที่​ 13​ สาขาลำปาง​ ได้เป็นผู้รับมอบเครื่องเป่าลมพระราชทานเพื่อนำไปปฏิบัติ​งานในพื้นที่​จังหวัด​ลำปาง โดยมี​หัวหน้า​อุทยาน​แห่งชาติทั้ง 6 แห่งในจังหวัดลำปาง และหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าทุกแห่ง​ พร้อมทั้งหัวหน้าหน่วยงาน​ภาคสนามในพื้นที่ได้เข้าร่วมพิธีและรับฟังนโยบาย​ในครั้งนี้

สำนักข่าวลำปาง 13