ธ.ก.ส.ลำปาง มอบอีก 1.4 ล้าน ยกระดับแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้เกษตรกร 28 ราย

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ที่เทศบาลตำบลปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชนในพื้นที่ตำบลปงยางคก ซึ่งเป็นตำบลใหญ่ของอำเภอห้างฉัตร โดยในงานได้มีการมอบรถจักรยานยนต์ให้กับเด็กนักเรียนที่ยากจน ผ้าห่ม ถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน มาร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชน

 

ด้าน สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดลำปาง โดย นางจุราพร  จันทร์ขาว ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดลำปาง  ได้นำเจ้าหน้าที่ของธนาคารออกบูธจัดกิจกรรมตามโครงการยกระดับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับเกษตรกรตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาการเป็นหนี้นอกระบบมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้ว ซึ่งทางสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดลำปาง ได้มอบสินเชื่อเพื่อป้องกันและแก้ไขหนี้นอกระบบให้กับเกษตรกรทั้ง 14 สาขาๆละ 2 คนๆละ 50,000 บาทรวมเป็นเงิน 1.4 ล้านบาท

โดยที่ผ่านมา สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดลำปาง มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นหนี้นอกระบบ 3 มาตรการ โดยมาตรการแรกแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ วงเงินรายละไม่เกิน 150,000 บาท มาตรการที่สอง เป็นมาตรการป้องกันหนี้นอกระบบตามโครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ให้สินเชื่อเพื่อฟื้นฟูอาชีพให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่ไปเป็นหนี้นอกระบบ วงเงินรายละไม่เกิน 50,000 บาท และมาตรการที่สามจัดโครงการฟื้นฟู พัฒนาให้ความรู้การประกอบอาชีพ

โดยทั้ง 3 มาตรการนี้ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดลำปาง ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร แล้วกว่า 3,000 ราย ในวงเงิน 150 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน และจะให้ความช่วยเหลือให้มากขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกรที่มีปัญหาหนี้นอกระบบสามารถเข้ามาปรึกษา ปัญหากับทางธนาคาร ได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา

สำนักข่าวลำปาง 13