วันเด็กแห่งชาติ ผู้ว่าฯเปิดชมห้องทำงานพานั่งเก้าอี้ สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนลำปาง

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ที่ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยส่วนราชการในจังหวัดร่วมให้การต้อนรับเด็กและเยาวชนที่เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีตัวแทนเด็กและเยาวชนในจังหวัดลำปาง

 

ประกอบด้วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีจังหวัดลำปาง กลุ่มชมรม To be number one กลุ่มตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง และกลุ่มเด็กและเยาวชนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัด รวมจำนวนทั้งสิ้น 150 คนเข้าร่วม ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เข้าใจบทบาทการทำงานของส่วนราชการระดับจังหวัด ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจในสายงานราชการก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อระบบราชการไทย

สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การแสดง Mini Concert จาก To Be Number one Idol กิจกรรม “จากหนู..ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด” ร่วมเขียนข้อความที่อยากสื่อสารถึงผู้ว่าฯ และให้ผู้ว่าร่วมตอบ การเขียนการ์ดข้อความส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าพร้อมทำหน้าที่เยาวชนจิตอาสาร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่เผา

ตลอดจนรับฟังการบรรยายพิเศษจากผู้ว่าราชการจังหวัดในการให้ข้อคิดและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ซึ่งเป็นสถานที่ในการจัดประชุมระดับจังหวัด ทั้งนี้จุดที่เด็กและเยาวชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากคือการได้เข้าไปเยี่ยมชมห้องทำงานและนั่งเก้าอี้ของผู้ว่าราชการจังหวัดฯพร้อมทั้งถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ “ผู้ว่าฯฮีโร่”

ภาพ/ข่าว โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง
สำนักข่าวลำปาง 13