‘อุทยานฯแม่วะ’ หารือ ‘ทรัพยากรน้ำภาค 1’ เร่งสร้างอ่างแม่แสลมหลวงแก้ปัญหาภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 อ.เมือง จ.ลำปาง นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง พร้อมด้วย นายพูนสถิตย์ วงค์สวัสดิ์ ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ นายชนมภูมิ จอมทัน ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า นายกฤษฏา เล็กมณี ผอ.ส่วนจัดการต้นน้ำ นายเดชอนันต์ คำสวน ผอ.ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วะ และ นายสมพงษ์ บุญทูล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยจง ได้ประชุมร่วมกับ นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผอ.สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 และผู้อำนวยการส่วนต่างๆ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง เพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและหมอกควันไฟป่าในพื้นที่

 

โดย นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง เปิดเผยว่าสืบเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่เกิดภัยแล้งขาดน้ำอุปโภคบริโภค จึงได้ขอทำโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำแม่แสลมหลวงซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วะ ซึ่งในการดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายนั้นค่อนข้างใช้เวลานาน จึงเกรงว่าจะไม่ทันช่วยเหลือประชาชนในสภาวะวิกฤติขาดแคลนน้ำ ประกอบกับอุทยานแห่งชาติแม่วะ ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดลำปาง

 

โดยปีที่ผ่านมาน้ำในลำห้วยแม่วะแห้งขอดไม่มีน้ำไหลผ่านน้ำตกทำให้ป่าในพื้นที่เกิดความแห้งแล้งจำนวนนักท่องเที่ยวได้ลดลง จึงได้มีแนวคิดทำโครงการร่วมระหว่างอุทยานแห่งชาติแม่วะ ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ในการทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งดังกล่าวอย่างเร่งด่วนโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 23 พรบ.อุทยานแห่งชาติ 2562 ในการดำเนินการทั้งนี้ก็เพื่อให้ทันเหตุการณ์ในภาวะวิกฤตภัยแล้ง อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่

ทั้งนี้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้มีการหารือร่วมกัน พร้อมเตรียมลงพื้นที่สำรวจลำห้วยแม่วะเพื่อออกแบบวางแผนการสร้างฝายชะลอน้ำตามแบบของกรมทรัพยากรน้ำพร้อมสร้างถังเก็บน้ำตามจุดต่างๆของลำห้วย เพื่อเป็นการกักเก็บน้ำเอาไว้และชะลอน้ำไหลผ่านลำห้วย อีกทั้งยังเป็นการสร้างความชุ่มชื้นให้กับผิวดินซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้อย่างยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้ยังจะได้มีการสำรวจพื้นที่ป่าอนุรักษ์ต่างๆในพื้นที่จังหวัดลำปางเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในครั้งนี้ด้วย

สำนักข่าวลำปาง 13