ชาวนาท่าส้มป่อยปลูกแตงโมหนีภัยแล้ง สร้างรายได้นับล้านต่อปีมุ่งต่อยอดสู่มาตรฐาน GAP

เมื่อเร็วๆนี้ นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวถึงสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ ซึ่งถึงแม้ว่าจังหวัดลำปางมีเขื่อนขนาดกลางถึง 2 เขื่อนคือ เขื่อนกิ่วลม และ เขื่อนกิ่วคอหมา ครอบคลุมพื้นที่ อ.เมือง อ.แจ้ห่ม อ.ห้างฉัตร และ อ.เกาะคา บางส่วน แต่ก็ยังได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งไม่สามารถรองรับการทำนานอกฤดูกาลได้ ทำให้เกษตรกรชาวนาจำนวนหนึ่งเริ่มปรับตัวหันไปปลูกพืชชนิดอื่นๆทดแทน โดยที่บ้านท่าส้มป่อย หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งฝาย อ.เมือง จ.ลำปาง ก็ได้รวมตัวกันปลูกแตงโมในฤดูแล้งสร้างรายได้นับล้านบาทต่อปี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากงบพัฒนาจังหวัดลำปาง และกองทุนพัฒนาไฟฟ้าแม่เมาะ

 

โดย นายณรงค์ กันทะวงศ์ กำนันตำบลทุ่งฝาย ซึ่งปัจจุบันเป็นประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำแม่น้ำวังฝั่งขวา และหัวหน้ากลุ่มชาวนาที่ปลูกแตงโม โดยนายนายณรงค์เปิดเผยว่าตนเองได้รวมตัวกับชาวบ้านประมาณ 30 คน ปลูกแตงโม สามารถขายได้ปีละนับล้านบาท  ซึ่งเริ่มจากที่ผ่านมาทางหน่วยงานชลประทานขณะนั้นได้สอนชาวบ้านปลูกผักเป็นอาชีพเสริมหลายอย่าง หนึ่งในนั้นมีเรื่องแตงโมและชาวบ้านได้ทดลองปลูกพบว่าได้ผลดีค่าตอบแทนสูง จึงเริ่มรวมตัวกันปลูกลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆประมาณ 5 ปีแล้ว

จนขณะนี้มีพื้นที่ปลูก 60 กว่าไร่ ซึ่งเคล็ดลับในความสำเร็จนั้น คือการใช้พลาสติกคลุมหน้าดินเพื่อควบคุมความชื้นของดิน นอกจากนั้นยังป้องกันวัชพืชด้วย ส่วนดินต้องเป็นดินปนทรายเพื่อการระบายน้ำไม้ให้ขังจะทำให้รากเน่า ส่วนเรื่องสารเคมีจะไม่ใช้สารฟูราดานรองก้อนหลุม ส่วนยาฆ่าแมลงจะใช้เมื่อจำเป็นเช่นมีหนอนระบาดเท่านั้น ดังนั้นแตงโมที่กลุ่มชาวบ้านท่าส้มป่อยแห่งนี้ปลูก จะค่อนข้างปลอดภัย เพราะลูกหลานคนที่นี่ก็ทานด้วยเช่นกัน

ส่วนการตลาดนั้นกำนันณรงค์กล่าวว่ามีพ่อค้ามารับซื้อถึงสวนราคากิโลกรัมละ 6 บาท หรือขายปลีกเองราคากิโลกรัมละ 10 บาท ซึ่งต้นทุนการผลิตจะอยู่ที่ประมาณ 6,000 บาท/ไร่ ผลผลิตจะอยู่ที่ขนาด 3กิโลกรัม/ลูก และได้เงิน  35,000 – 40,000 บาท/ไร่ มีรายได้รวมประมาณปีละ 2 ล้านกว่าบาท  ซึ่งแรงจูงใจในการปลูกแตงโมนั้นคือ ใช้น้ำน้อยประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ของการทำนา มีระยะสั้นแค่ 2 เดือนก็ขายผลผลิตได้แล้วส่วนราคาก็น่าพอใจ ทั้งการดูแลก็ไม่ยุ่งยาก จึงทำให้ชาวบ้านที่นี่มีรายได้ตลอด เพราะจะปลูกหลังจากการทำนาพอขายแตงโมเสร็จพักดินประมาณ 2-3 เดือน ก็ทำนาตามฤดูกาลต่อไป และรับรองว่าแตงโมทุกลูกหวานฉ่ำแน่นอน

ทั้งนี้ นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง กล่าวเพิ่มว่าทางจังหวัดได้ประสานงบสนับสนุนจาก “กองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะ”  มาประมาณ 900,000 บาท มาปรับปรุงคลองส่งน้ำชลประทาน ซึ่งต้องขอขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนมาก ที่ได้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ ซึ่งต่อไปทางจังหวัดโดยส่วนของเกษตรจังหวัดและอำเภอจะเข้าไปสนับสนุนในเรื่องของการจัดการอย่างเป็นระบบที่ดี

อย่างไรก็ตาม นายไพโรจน์ จินากุล เกษตรอำเภอเมืองลำปาง กล่าวว่าทางสำนักงานเกษตรจะเข้าไปช่วยเหลือด้านวิชาการ เช่นการปรับปรุงดิน การให้ปุ๋ยที่เหมาะสม การตั้งกลุ่มที่ชัดเจนในรูปวิสาหกิจชุมชน การจัดการเรื่องตลาดและมุ่งสู่สินค้าผลผลิตปลอดภัยหรือมาตรฐาน GAP เพื่อยกระดับให้แตงโมจากพี่น้องชาวสวน มีคุณภาพสู่ความยั่งยืนต่อไป และในอนาคตจังหวัดลำปางอาจจะเป็นพื้นที่ปลูกแตงโมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของภาคเหนือ

สำนักข่าวลำปาง 13