ไฟป่าลำปางลุกลามหนักจุด Hotspot เพิ่มสูง ผู้ว่าฯคุมเข้มสั่งทุกพื้นที่ห้ามเผาเด็ดขาด

วันที่ 26 มกราคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดลำปางยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเช้าวันนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ได้รายงานพบจำนวนจุดความร้อนหรือ Hotspot ที่ค่อนข้างสูง 354 จุด อีกทั้งค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก Pm 2.5 ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสถานีตรวจวัด ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง เมื่อเวลา 07.00 น. ตรวจวัดค่าได้ 108 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในระดับสีแดงมีผลกระทบต่อสุขภาพ

 

ทั้งนี้จากสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดลำปางที่มีแนวโน้มเพิ่มความรุนแรงขึ้น เมื่อช่วงเย็นวานนี้ (25 มกราคม)  นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เรียกประชุมด่วนนายอำเภอทุกอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ซึ่งผลการประชุมให้ปรับแผน มาตรการและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการ สำหรับการปรับแผนและมาตรการล่าสุดนี้ ประกอบด้วย

1.ให้อำเภอทุกอำเภอ ทำการฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดค่าฝุ่นละออง 2. ให้หน่วยงานทางหลวงกำชับผู้รับเหมาก่อสร้าง ฉีดพ่นละอองน้ำ อย่าให้ฝุ่นควันฟุ้งกระจาย หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ขอความอนุเคราะห์งดดำเนินกิจกรรม ในช่วงที่ฝุ่นควันสูงมากตามความเหมาะสม 3. ให้หน่วยงานตำรวจจราจร หามาตรการในการบริหารสัญญาณไฟจราจรบริเวณแยกสนามบิน และเน้นย้ำให้ผู้ใช้บริการ บริเวตลาดพระบาทให้ดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง 4. ให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ตรวจสอบหากพบเกษตรกรคนใด ทำการเผาแล้วลามไปยังพื้นที่ป่าสงวน / ป่าอนุรักษ์ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจะไม่ได้รับการช่วยเหลือทุกกรณี

5.ให้มีการประชาสัมพันธ์ในชุมชน โดยให้ทุกอำเภอประสานผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเน้นย้ำประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ โดยประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายในหมู่บ้าน ให้งดเว้นการทำกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดไฟ 6. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (สาขาลำปาง) จัดทำแผนเชิงรุกมาเป็นแผนป้องปรามแบบบูรณาการระหว่างกรมป่าไม้และกรมอุทยานฯ จัดชุดลาดตระเวนไฟ และประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงจะต้องเป็นไปตามประกาศจังหวัด ตามหลักวิชาการ และจัดทำแนวกันไฟมิให้ลุกลามเข้าไปพื้นที่ป่า และดำเนินการประกาศเสียงตามสายอย่างต่อเนื่อง ขอความร่วมมือชุมชนไม่ดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในเขตปกครองตนเองอย่างเข้มงวด

7.ให้หน่วยงาน กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ จัดทำประกาศควบคุม ห้ามบุคคลใดเข้าไปดำเนินกิจกรรมใด ๆ ในเขตป่า หากมีความจำเป็นให้ไปขอรับอนุญาตได้ที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยหน่วยงานป่าไม้จะได้ทำเอกสาร ขออนุญาตเข้าป่ามีการกำหนดวัน เข้า-ออก และเหตุผลความจำเป็นไว้ 8. ให้หน่วยงานทางหลวงบริหารจัดการเชื้อเพลิงในเขตทางหลวง (ข้างละ 50 เมตร) การตัดกิ่งตบแต่งต้นไม้ต้องเอาเศษวัสดุออกจากเขตทางให้เรียบร้อย ไม่ทิ้งให้เป็นเชื้อเพลิงโดยเด็ดขาด และ 9. ให้รายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานส่งให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดี

อย่างไรก็ตาม นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ควบคุมพื้นที่การเกษตร และ สปก. ไม่ให้เกิดการจุดไฟ ส่วนพื้นที่ป่าสงวน และป่าอนุรักษ์ ต้องมีการตรวจลาดตระเวนเข้มข้นขึ้น ซึ่งจากรายงานจำนวนจุดความร้อนหรือ Hot spot จำนวน 354 จุดวันนี้ (26 ม.ค.63)  ส่วนใหญ่พบในเขตพื้นที่ป่าสงวน รองลงมาคือเขตป่าอนุรักษ์ พร้อมทั้งสั่งการให้ทุกฝ่ายควบคุมการเกิดจุด Hot spot อย่างเร่งด่วน และใช้มาตรการควบคุมการห้ามเผาอย่างเด็ดขาดอีกด้วย

สำนักข่าวลำปาง 13