ค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน พื้นทีี่จังหวัดลำปาง ประจำวันที่ 26 มกราคม 2563

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 มกราคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติของกรมควบคุมมลพิษ ได้รายงานค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือค่า PM 2.5 ของ จ.ลำปาง จำนวนทั้ง 4 แห่ง ตรวจวัดค่าได้ที่ สถานีตรวจวัด ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง  109 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สถานีตรวจวัด ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ 80 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สถานีตรวจวัด ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ 134 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ สถานีตรวจวัด ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 85 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

 

ทั้งนี้ประชาชนทั่วไปควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง หากมีความจำเป็น กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคภูมิแพ้ โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เด็กและคนชรา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์ ที่สำคัญ ควรงดการเผาทุกพื้นที่ เพื่อไม่ให้เป็นการสะสมเพิ่มปริมาณฝุ่นควันให้เกินค่ามาตรฐาน

สำนักข่าวลำปาง 13