ผู้ว่าฯลำปางสั่งคุมเข้ม ‘หน้ากากอนามัย-เจลล้างมือ’ เน้นย้ำร้านค้าห้ามกักตุนขึ้นราคา

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดลำปาง ทำให้ประชาชนหาซื้อหน้ากากอนามัยเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ทำให้ปริมาณหน้ากากอนามัยตามร้านค้าจำหน่ายอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการจึงได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัย-เจลแอลกอฮอล์

ประกอบด้วย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง กองกำลังรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง (กอ.รมน.) และสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดลำปาง ออกตรวจสอบติดตามภาวะราคาและปริมาณการจำหน่ายหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือของผู้ประกอบการ จำหน่ายร้านจำหน่ายยาเวชภัณฑ์ ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าทั่วไป ตั้งแต่กลางเดือน มกราคม 2563 เป็นต้นมา

จากการตรวจสอบพบว่า ปริมาณสินค้าหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือในท้องตลาด  มีวางจำหน่ายทั่วไปแต่ยังมีจำนวนน้อย สำหรับภาวะราคาเป็นไปตามปกติ ไม่พบการกักตุน หรือปฏิเสธการจำหน่ายหรือจำหน่ายในราคาสูงเกินจริง และในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือของผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดลำปางเพิ่มเติมอีกจำนวน 12 แห่ง จากการตรวจสอบพบว่าสินค้าก็ยังมีปริมาณน้อยเหมือนที่ผ่านมา

โดยราคาหน้ากากอนามัย แบบเยื่อกระดาษ (สีเขียว 3 ชั้น ) ราคา 3-5 บาทต่อชิ้น หน้ากากอนามัยแบบคาร์บอน ราคา 10-15 บาทต่อชิ้น และหน้ากากอนามัย แบบ N95 ราคา 42-143 บาทต่อชิ้น (ตามยี่ห้อและคุณภาพ) ทั้งนี้ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด

สำหรับมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือไม่เพียงพอต่อความต้องการ  กระทรวงพาณิชย์ ได้เตรียมการกระจายหน้ากากอนามัยให้ประชาชนในราคาเป็นธรรม 2.50-5.00บาท/ชิ้น คนละไม่เกิน 10 ชิ้น เป้าหมาย 10 ล้านชิ้น 878 อำเภอ ทั่วประเทศ  โดยการกระจายผ่านร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ทั้งนี้ จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง ได้เร่งประสานร้านธงฟ้าฯ ทั้ง 13 อำเภอที่อยู่ในเขตชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ในการซื้อสินค้า ผลการดำเนินการจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

นอกจากนี้จังหวัดลำปางโดยสาธารณสุขจังหวัดลำปาง โรงพยาบาลศูนย์ลำปางและเครือข่ายทั้งหมดได้มีมาตรการจัดเตรียมหน้ากากอนามัยไว้สำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง (ผู้สูงอายุและเด็ก) กลุ่มผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป มีประมาณการใช้หน้ากากอนามัย จำนวนประมาณ 150,000 ชิ้น มีหน้ากากอนามัยที่พร้อมใช้ จำนวน  106,400 ชิ้น  มีการแจกหน้ากากอนามัยไปแล้ว  46,908 ชิ้น โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ แจกจ่ายให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มผู้ป่วยที่อยู่ในชุมชนและประชาชนที่ประสบปัญหาหมอกควันไฟป่าไปแล้วบางส่วนในช่วงต้นปีจนถึงปัจจุบัน

และมีนโยบายเตรียมไว้สำหรับแจกจ่ายประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่าง ๆ ทั้ง 13 อำเภอ  ทางด้านโรงพยาบาลศูนย์มะเร็งจังหวัดลำปาง ได้จัดกิจกรรมวันมะเร็งโลก เมื่อวันที่  6 กุมภาพันธ์ 2563 ที่สวนสาธารณะเขลางค์นคร เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักป้องกันโรคมะเร็ง พร้อมแนะประชาชนใช้หน้ากาก N95 ป้องกันตนเอง มีการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,000 ชิ้น

ทางด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ได้รับพระราชทานหน้ากากอนามัยผ่านทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ จำนวน 20,000 ชิ้น เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับจิตอาสาฯ อาสาสมัครดับไฟป่า และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันไฟป่าซึ่งจะได้มีการแจกจ่ายต่อไป

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวอีกว่า ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควบคุมไม่ให้มีการกักตุนหรือปฏิเสธการจำหน่ายหรือขึ้นราคาเกินความเป็นจริง พร้อมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และหากประชาชนมีความต้องการ สามารถสอบถามจาก อสม. ในพื้นที่ และ สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านทุกแห่ง

ภาพ/ข่าวโดย…สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง