เซ็นทรัลฯลำปางติวเข้มฝึกอบรมศูนย์การค้าปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นรับมือเหตุฉุกเฉิน

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลำปาง เตรียมรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นภายในศูนย์การค้าฯ  จึงจัดอบรมหลักสูตรศูนย์การค้าปลอดภัย (Safety Mall) เพื่อสร้างความมั่นใจและเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อบรรเทาความเสี่ยงต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ. วีระวุธ ชัยชนะมงคล รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ลำปาง