‘ปูนลำปาง’ รับซื้อเศษวัสดุการเกษตรเหลือใช้ แก้ปัญหาฝุ่นควันลดมลภาวะเผาที่โล่งแจ้ง

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ร่วมสนับสนุนโครงการเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM2.5 ของจังหวัดลำปาง ด้วยการรับซื้อเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อนำมาเป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ ซึ่งเป็นการกำจัดอย่างถูกวิธีไม่ก่อให้เกิดมลพิษ โดยวัสดุที่รับซื้อคือ เปลือก/ซังข้าวโพด ฟางข้าว แกลบ ขี้เลื่อย และเศษไม้

 

อย่างไรก็ตามได้เปิดจุดรับซื้อจำนวน 2 จุดได้แก่ โรงงานปูนลำปาง อ.แจ้ห่ม ติดต่อ คุณบัลลังก์ โทร.086-1881004 และ โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ CPAC ห้างฉัตร ติดต่อ คุณมงคล โทร.095-5365699 ทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีรายได้เพิ่มซึ่งดีกว่าการเผาในที่โล่งแจ้งจนเกิดปัญหาหมอกควันอีกด้วย

สำนักข่าวลำปาง 13