‘นายกเล็กฯ’ หวั่นไวรัสโควิด-19 ระบาด งดจัดงาน ‘สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง 63’

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง แจ้งว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ของประเทศไทยอยู่ในระยะที่ 2 คือ เริ่มมีการติดเชื้อจากคนสู่คนภายในประเทศ และได้ยกระดับการแจ้งเตือนการระบาดของโรคติดเชื้อเพิ่มขึ้น คือ ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่พบการระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว ในการนี้ ได้ดำเนินการตามแนวทางการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคตามมติคณะรัฐมนตรี และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และถือเป็นการปฏิบัติตามนโยบายการดำเนินการของศูนย์เฝ้าระวังเชื้อไวรัส COVID-19 จังหวัดลำปางอย่างเคร่งครัด เทศบาลนครลำปาง จึงขอประกาศอย่างเป็นทางการ “งดจัดทุกกิจกรรมในงานประเพณี สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง” ประจำปี 2563 ภายหลังจากที่ได้มีการหารือกับจังหวัดลำปาง ผู้นำชุมชน หน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ของจังหวัดลำปางในเบื้องต้นแล้ว

 

“การตัดสินใจครั้งนี้ ถือเป็นการกระทำเพื่อส่วนรวม ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ เนื่องจากการจัดงานในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจำนวนมาก ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ หากยังคงจัดงานในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคยังคงอยู่ในภาวะเสี่ยง นักท่องเที่ยวอาจจะไม่มีความสุข และประชาชนอาจมีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อได้ จึงมีความจำเป็นต้องงดการจัดงานในปีนี้ไปอย่างน่าเสียดาย แต่อย่างไรก็ตาม เทศบาลนครลำปางขอเชิญชวนให้ประชาชนร่วมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ของไทยในระดับครัวเรือน ด้วยการสระเกล้าดำหัวคุณพ่อ คุณแม่ และญาติผู้ใหญ่ ทำอาหารรับประทานร่วมกันในครอบครัว แต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง ทำบุญ ขนทราย สรงน้ำพระที่วัดใกล้บ้านตามประเพณีอันดีงามของไทยต่อไป” นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าว.

สำนักข่าวลำปาง 13
ข้อมูลโดย..เทศบาลนครลำปาง