‘เซ็นทรัลพลาซาลำปาง’ คุมเข้มป้องกันไวรัส โควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าในขณะนี้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ลำปางได้ดำเนินมาตรการในการดูแลและช่วยป้องกันโรคให้เข้มงวดอย่างทันท่วงที อีกทั้ง ดำเนินการด้วยความละเอียดถี่ถ้วนและบ่อยครั้งในจุดสำคัญที่มีสัมผัสบ่อย รวมถึงพ่นยาฆ่าเชื้อตามพื้นที่ต่างๆ โดยรอบศูนย์การค้าฯ ทุกชั้น  และนอกจากนี้ยังมีการดำเนินการป้องกันต่างๆ ดังต่อไปนี้

 

  1. จัดให้มีจุดคัดกรองเจ้าหน้าที่ และพนักงานในทุกเช้าก่อนเช้าปฏิบัติหน้าที่ เพื่อวัดอุณหภูมิ พร้อมติดสติ๊กเกอร์หลังตรวจเสร็จ
  2. จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือในจุดต่างๆ ทั่วศูนย์ฯ โดยเฉพาะบริเวณทางเข้า-ออกหลัก และจุดที่มีคนหนาแน่น
  3. ทำความสะอาดพื้นที่ทั่วศูนย์การค้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครึ่งชั่วโมง
  4. พ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อในลิฟท์ทุกครึ่งชั่วโมง
  5. ติดตั้งป้ายข้อความประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์ฯ และบริเวณหน้าร้านค้าต่างๆ เพื่อแนะนำการปฎิบัติตนเมื่อพบว่ามีไข้ไม่สบาย
  6. ตรวจตราสบู่และกระดาษสำหรับล้างมือในทุกห้องน้ำให้มีเพียงพอ
  7. เตรียมพร้อมในการส่งลูกค้าไปโรงพยาบาลหากพบผู้มีอาการเสี่ยงต่อโรคดังกล่าว

ทั้งนี้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ลำปาง จะดำเนินการป้องกันอย่างเต็มที่ และติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการ