ลำปางลุยตรวจ ‘สถานบริการ-สถานบันเทิง’ ชี้แจงขอความร่วมมือปิดร้านป้องกันโควิด-19

เมื่อช่วงค่ำวันที่ 19 มีนาคม 2563 นายณรงศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายพินิจ แก้วจิตคงทอง ปลัดจังหวัดลำปาง นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง และ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ บูรณาการร่วมกับที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำปาง กอ.รมน.จังหวัดลำปาง  ตำรวจภูธรเมืองลำปาง ตำรวจภูธรเขลางค์นคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมออกตรวจสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดดำเนินการคล้ายสถานบริการ และสถานที่ตามประกาศจังหวัดลำปางเรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 ทั้ง 5 ฉบับ

 

ทั้งนี้ผลปรากฏว่า สถานที่ส่วนใหญ่ได้ดำเนินการตามประกาศของจังหวัดลำปาง และได้การชี้แจงทำความเข้าใจถึงสาเหตุของมาตรการ ของประกาศจังหวัดดังกล่าว รวมทั้งได้ขอความร่วมมือ จากผู้ประกอบการ และประชาชน ในการดำเนินการตามมาตรการ เร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์ของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำปาง

สำนักข่าวลำปาง 13
ข้อมูลโดย..สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง