อัพเดท !! สถานการณ์ลำปางเฝ้าระวังโรคไวรัส ‘โควิด-19’ ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2563

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้เปิดเผยข้อมูลการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563 โดยในพื้นที่จังหวัดลำปางยังไม่มีผู้ป่วยที่ติดเชื้อฯ และไม่มีผู้เสียชีวิตจาดโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าว โดยมีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรคสะสม 25 ราย ตรวจไม่พบเชื้อและกลับบ้านแล้ว 22 ราย รอผลตรวจ 3 ราย ขณะที่การติดตามผู้ที่กลับจากพื้นที่เขตติดโรคอันตราย และ พื้นที่ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่องมียอดสะสม จำนวน 380 ราย กักตัวเองที่บ้าน 14 วัน จำนวน 109 ราย และพ้นระยะกักตัว จำนวน 271 ราย