รพ.ลำปาง แนะตรวจฟรี ‘โควิด-19’ ถ้าป่วยตามเกณฑ์ หากกังวลใจค่าบริการ 2,000 บาท

วันที่ 21 มีนาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงพยาบาลลำปาง ได้ประชาสัมพันธ์ถึง คำแนะนำในการตรวจโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลลำปาง โดยข้อบงชี้ในการตรวจหาเชื้อไวรัสดังกล่าวนั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถเข้ารับการตรวจได้ฟรีตามสิทธิการรักษา และ กรณีผู้ป่วยไม่เข้าเกณฑ์ สามารถเข้ารับบริการตรวจได้ตามเกณฑ์ โดยมีค่าบริการ 2,000 บาททุกสิทธิการรักษา มีจำนวน 2 รอบต่อวัน รอบเช้าไม่เกินเวลา 10.00 น. ฟังผลเวลา 15.30 น. รอบบ่ายไม่เกินเวลา 14.00 น. ฟังผลวันรุ่งขึ้น ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานป้องกันควบคุมโรคและระบาดวิทยา โรงพยาบาลลำปาง โทร. 054-237400 ต่อ 4668

 

 

สำนักข่าวลำปาง 13