ปิดชั่วคราว! สำนักทะเบียนอำเภอ..ยิ้มเซ็นทรัลฯลำปาง ใช้บริการได้ที่อำเภอไม่มีพักเที่ยง

วันที่ 22 มีนาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สำนักทะเบียนอำเภอ..ยิ้ม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลำปาง ขอปิดบริการชั่วคราว เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ โดยประชาชนสามารถติดต่อรับบริการได้ที่ สำนักทะเบียนอำเภอเมืองลำปาง ตามวันและเวลาราชการโดยไม่หยุดพักเที่ยง