ขนส่งจังหวัดคุมเข้มผู้โดยสาร กทม. ลงสถานีลำปาง 107 คน เก็บข้อมูลประวัติคัดกรอง

วันที่ 23 มีนาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเอนก ชัยพิริยพิทักษ์ ขนส่งจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ดำเนินการตรวจคัดกรองและเก็บข้อมูลผู้โดยสาร ซึ่งเดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปลายทางจังหวัดลำปาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง ตั้งแต่เวลา 04.00 น. ถึง 07.00 น.  พบว่ามีรถโดยสารเข้าชานชาลา จำนวน 11 คัน รวมผู้โดยสารทั้งหมด 107 คน

 

เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดฯ ได้ทำการคัดกรองผู้โดยสาร โดยให้ผู้โดยสารทุกคนกรอกแบบสำรวจผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งจะเป็นรายละเอียดชื่อที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เดินทางมาจากจังหวัดต้นทาง และปลายทางที่จะไปพักอาศัยอยู่ รวมถึงเหตุผลที่เดินทางกลับ ทั้งนี้ยังได้ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทำการตรวจคัดกรองอาการเบื้องต้นและวัดไข้ โดยหลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะได้ไปตรวจติดตามตรวจสอบอาการเพื่อเฝ้าระวังตามที่อยู่ที่ผู้โดยสารได้กรอกไว้ดังกล่าว

สำนักข่าวลำปาง 13