รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ประกาศงดเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณี ป้องกันแพร่กระจายไวรัสโควิด-19

วันที่ 23 มีนาคม 2563 โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จ.ลำปาง ได้ประกาศเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายโรคไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 ให้งดเยี่ยมทุกกรณี ยกเว้นผู้ป่วนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือติดเตียงให้มีญาติแข็งแรงเฝ้าได้ 1 คน กรณีห้องพิเศษให้เฝ้าได้ 1 คน โดยไม่เปลี่ยนคนเฝ้า ซึ่งหากมีความจำเป็นต้องเยี่ยมให้ขออนุญาตจากทางโรงพยาบาลก่อนทุกครั้ง แนะนำให้ญาติผู้ป่วยเยี่ยมทางโทรศัพท์เพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัสและรับเชื้อ

 

อย่างไรก็ตามผู้ป่วยที่มีอาการคงที่และมียารับประทานเพียงพอต่อเนื่อง ขอให้ติดต่อเลื่อนนัดกับพยาบาลจุดนัดในวันราชการ ส่วนผู้ป่วยที่มีอาการคงที่และต้องรับประทานยาต่อเนื่องแต่ไม่มียาเพียงพอ ขอให้ญาติที่มีสุขภาพแข็งแรงมารับยาแทน พร้อมแสดงบัตรประชาชนของผู้ป่วย ถ้าไม่สะดวกมาโรงพยาบาล สามารถโทรไปประสานกับพยาบาลจุดนัดเพื่อให้ทาง รพ.จัดส่งยาไปให้ทางไปรษณย์

สำนักข่าวลำปาง 13