’23 มี.ค.- 12 เม.ย.’ อบจ.ลำปาง ประกาศปิดสวนสาธารณะหนองกระทิงป้องกันโควิด-19

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (อบจ.ลำปาง) ประกาศปิดสวนสาธารณะหนองกระทิง ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  จึงขอปิดสวนสาธารณะหนองกระทิงเป็นการชั่วคราว โดยในเบื้องต้นประกาศปิดสวนสาธารณะฯ ในระหว่างวันที่ 23 มีนาคม- 12 เมษายน 2563  จึงขออภัยทุกท่านมา ณ โอกาสนี้