ประกาศปิด ‘อุทยานแห่งชาติ-วนอุทยาน’ ทุกแห่ง ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

วันที่ 23 มีนาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ออกประกาศ ปิดการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทุกแห่ง เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศยกเลิก กรณี การขอคืนเงิน/ขอเลื่อนการจองที่พัก หากนักท่องเที่ยวทำการจองในเว็บไซต์ สามารถขอคืนเงิน/ขอเลื่อน ภายในเว็บไซต์ได้เลยโดยให้แนบหลักฐานการชำระเงินที่ชัดเจน และ หน้าสมุดบัญชีที่มีชื่อตรงการผู้จอง สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อที่ฝ่ายที่พักและบริการโทร 025610777 ต่อ 1719 หรือ 025620760