ผู้ว่าฯลงนามประกาศฉบับที่ 6-7 คุมเข้มกิจกรรมคนหมู่มาก สั่งปิดสถานที่เสี่ยงชั่วคราว

วันที่ 23 มีนาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ลงนามออกประกาศจังหวัด ฉบับที่ 6 และฉบับที่ 7 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด19 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 จำนวน 2 ฉบับ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

 • ฉบับที่ 6 มีคำสั่งให้ยกเลิกมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เฉพาะตามข้อ 4 ของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำปางสำหรับกิจกรรมร่วมกันของคนหมู่มากแนบท้ายประกาศจังหวัดลำปางเรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 ให้ใช้มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับกิจกรรมร่วมกันของคนหมู่มากโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับกิจกรรมร่วมกันของคนหมู่มากดังกล่าวให้ใช้บังคับนับแต่วันประกาศฉบับนี้เป็นต้นไป

 

 • ฉบับที่ 7 มีคำสั่งให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดลำปางเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 ดังต่อไปนี้

 1. ร้านอาหารตั้งแต่เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป(เว้นแต่ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่นและร้านอาหารในโรงแรมที่ให้บริการเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในโรงแรม)
 2. ห้างสรรพสินค้าเว้นแต่ Supermarket ร้านขายยาหรือสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและร้านอาหารเว้นแต่ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น
 3. พื้นที่นั่งหรือยืนรับประทานอาหารในร้านสะดวกซื้อ
 4. สถานที่บริการผิวหนังหรือเจาะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
 5. สถานที่เล่นสเก็ตหรือโรลเลอร์เบลดหรือการเล่นอื่นๆในทำนองเดียวกัน
 6. สวนสนุก สถานที่เล่นโบว์ลิ่งหรือตู้เกม
 7. ร้านอินเตอร์เน็ต
 8. สนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
 9. สระว่ายน้ำหรือกิจกรรมอื่นๆในทำนองเดียวกัน
 10. ศูนย์พระเครื่องพระบูชาและสนามพระเครื่องพระบูชา
 11. ศูนย์แสดงสินค้าศูนย์ประชุมและสถานที่จัดนิทรรศการ
 12. สถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนักคลีนิคความงามและสถานเสริมความงาม
 13. สถานที่ให้บริการสปาอาบน้ำตัดขนรับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์
 14. สถานประกอบกิจการอาบอบนวด
 15. สถานที่ออกกำลังกาย
 16. สนามมวยและโรงเรียนสอนมวย
 17. สนามกีฬา

ทั้งนี้หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช 2558

สำนักข่าวลำปาง 13