จ.ลำปาง ประชุมติดตาม ‘โควิด-19’ เร่งตั้งทีมอาสาทุกหมู่บ้านเฝ้าระวังกักตัวกลุ่มเสี่ยง

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายพินิจ แก้วจิตคงทอง ปลัดจังหวัดลำปาง ได้ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในนามคณะทำงาน “ศูนย์อำนวยการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)” เพื่อติดตามรับทราบข้อมูลประเมินสถานการณ์ระดับพื้นที่ พร้อมเตรียมมาตรการรองรับในการเฝ้าระวังป้องกันโรค เพื่อให้การแก้ไขปัญหาและควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หากพบผู้ติดเชื้อหรือพบการแพร่ระบาด

 

โดยการเฝ้าระวังท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าว ทางคณะทำงานฯ ได้เน้นย้ำถึงแนวทางปฏิบัติภายในเขตพื้นที่ ให้ดำเนินการเป็นไปตามข้อสั่งการในหนังสือประกาศของจังหวัดลำปาง เรื่อง “มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ “COVID-19” ฉบับที่ 1 ถึง ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 ฉบับที่ 4 ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 และฉบับที่ 6 ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ซึ่งครอบคลุมมาตรการปฏิบัติ ทั้งการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน การงดจัดกิจกรรมต่าง ๆ และการประกาศปิดพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค

นอกจากนี้ ในส่วนของการขอความร่วมมือจัดทำแผนปฏิบัติการค้นหา เฝ้าระวัง และป้องกันโรค ระดับอำเภอและหมู่บ้าน กรณีผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ตามหนังสือของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 ทางคณะทำงานฯ ได้เน้นกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการจัด ตั้งทีมอาสา “COVID-19” ระดับอำเภอ หมู่บ้าน เพื่อทำการค้นหาและเฝ้าระวัง พร้อมจัดทำฐานข้อมูลผู้เดินทางกลับ และให้พยายามสร้างความรู้ความเข้าใจให้คำแนะนำถึงวิธีปฏิบัติตนแก่ผู้เดินทางกลับตามมาตรการกักตัว 14 วัน

ขณะเดียวกันที่อำเภอแม่พริก นำโดย นายประภาส อึ้งตระกูล นายอำเภอแม่พริก ได้ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ คัดกรอง​ แยกกัก​ กักกัน​ คุมไว้สังเกต​ ระดับอำเภอ​ ระดับพื้นที่และระดับหมู่บ้าน​ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการคัดกรอง​ แยกกัก​ กักกัน​ หรือคุมสังเกต​  ในพื้นที่ทุกหมู่บ้านในเขตอำเภอแม่พริก​ โดยมีผู้เข้าการประชุม ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง​เข้าร่วมอีกด้วย

ทั้งนี้ สำหรับสถานการณ์พื้นที่ ที่เกี่ยวกับมาตรการติดตามบุคคลที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง ทางจังหวัดลำปางมีรายงานสถิติข้อมูลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1-23 มีนาคม 2563 พบว่าในพื้นที่ทั้งจังหวัดลำปาง มีจำนวนผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศเกาหลี 169 คน เดินทางกลับจากประเทศตามประกาศกระทรวง (จีน อิตาลี อิหร่าน) 44 คน เดินทางกลับจากพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง(29 ประเทศ) 302 คน มีผู้ใกล้ชิดบุคคลกลุ่มเสี่ยง 158 คน และมีบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง 205 คน ในจำนวนนี้มีผู้ผ่านการติดตามเฝ้าระวังทำการกักตัวครบ 14 วัน รวมแล้ว 662 คน ยังเหลือบุคคลที่ต้องติดตามเฝ้าระวัง 216 คน และมีข้อมูลผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กระจายอยู่ในพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ รวม 198 คน โดยทั้งหมดเจ้าหน้าที่สามารถติดตามทำการกักตัวเพื่อเฝ้าดูอาการได้ครบทุกคน 100 เปอร์เซ็นต์ และยังไม่มีรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดลำปางแม้แต่คนเดียว

ข้อมูลโดย..สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง