‘อำเภอวังเหนือ’ คุมเข้มตั้งจุดคัดกรอง 3 เส้นทางเข้าพื้นที่ เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงโควิด-19

วันที่ 25 มีนาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นางสาวรฌทร สงวนพงศ ์ นายอำเภอวังเหนือ ได้มอบหมายให้ นายไพรัช ผมไผ ปลัดอำเภอ นำสมาชิก อส.อ.วังเหนือ ที่ 9 เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ร่องเคาะ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านวังใหม่ รพ.สต.ร่องเคาะ นายก อบต.ร่องเคาะ และผู้ใหญ่บ้านผาช่อ หมู่ที่ 1 อปพร. พร้อมจิตอาสาฯ ประจำจุดคัดกรองป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ณ ฐานตรวจคัดกรองที่ 3 เส้นทางแจ้ห่ม-วังเหนือ จุดตู้ยามบ้านวังใหม่  ต.ร่องเคาะ และ ฐานคัดกรองที่ 4 เส้นทางพะเยา-วังเหนือ จุดป้อมยามวังทอง ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เพื่อคัดกรองอุณหภูมิร่างกายคัดกรองผู้เดินทางเข้าสู่พื้นที่อำเภอวังเหนือ

 

สำหรับการดำเนินการดังกล่าวเป็นมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ “COVID-19” โดยทางอำเภอวังเหนือได้ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังเหนือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อคัดกรองประชาชนที่ขับรถสัญจรและเข้าสู่อำเภอวังเหนือ ทั้งนี้ได้มีการตั้งจุดคัดกรองจำนวน 3 จุดได้แก่ ถนนสายวังเหนือ – แม่ขะจาน , ถนนสายวังเหนือ – แจ้ห่ม และ ถนนสายวังเหนือ – พะเยา

สำนักข่าวลำปาง 13