อัพเดท !! สถานการณ์ลำปางเฝ้าระวังโรคไวรัส ‘โควิด-19’ ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2563

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รายงานข้อมูลสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 โดยในพื้นที่จังหวัดลำปางยังไม่มีผู้ป่วยที่ติดเชื้อฯ และไม่มีผู้เสียชีวิตจาดโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าว โดยมีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรคสะสม 31 ราย ตรวจไม่พบเชื้อและกลับบ้านแล้ว 31 ราย รอผลตรวจ 0 ราย ขณะที่การติดตามผู้ที่กลับจากพื้นที่เขตติดโรคอันตราย และ พื้นที่ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง และผู้สัมผัส มียอดสะสม จำนวน 1008 ราย กักตัวเองที่บ้าน 14 วัน จำนวน 299 ราย และพ้นระยะกักตัว จำนวน 709 ราย