โทรเลย !! จ.ลำปาง เปิดสายด่วนศูนย์ให้บริการข้อมูล COVID-19 ตอบทุกข้อสงสัย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง แจ้งเบอร์โทรสายด่วนศูนย์ให้บริการข้อมูล COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ตอบทุกข้อสงสัยชี้แจงครบทุกประเด็น โดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 093-1408035 , 093-1408023 ในเวลา 08.30 – 22.00 น.