พาณิชย์จังหวัดลำปางลงพื้นที่ตรวจสอบราคาไข่ไก่ เผย ปชช.แห่ซื้อตุนทำไข่ไม่พอขาย

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 พาณิชย์จังหวัดลำปาง ร่วมกับ กอ.รมน.ลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปางตรวจสอบสถานการณ์ ราคาสินค้าไข่ไก่ ของผู้ประกอบการรายใหญ่ในจังหวัดลำปาง เช่น ซีพี เบทาโกร และผู้ค้าส่งรายใหญ่ในตลาดสด สรุปข้อเท็จจริงเบื้องต้นดังนี้

 

สถานการณ์ปริมาณไข่ไก่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เนื่องจากประชาชนมีความต้องการไข่ไก่เพิ่มขึ้นกว่าปกติเป็นเท่าตัว จากความกังวลของการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ประกอบกับผู้ประกอบการมีการปลดระวางแม่ไก่จึงทำให้ปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ตลาดลดลงจากช่วงก่อนทำให้ปริมาณการส่งจำหน่ายให้กับร้านค้าส่งและค้าปลีกในจังหวัดลำปางจากสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ลดลงเหลือสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทำให้ปริมาณไม่เพียงพอต่อต้องการของประชาชน ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งนี้ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าให้ชัดเจน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542

ข้อมูลจาก..สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง