พาณิชย์ฯลำปางลุยตรวจสอบร้านขายไข่ไก่ พบราคาปรับสูงขึ้นแผงละ 13 – 21 บาท

วันที่ 27 มีนาคม 2563 พาณิชย์จังหวัดลำปาง ร่วมกับ ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง กอ.รมน.ลำปาง ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง สรรพากรพื้นที่ลำปาง และ สื่อมวลชน ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไข่ไก่ ของผู้ค้า ณ CP Freshmart BETAGRO และร้านค้าส่ง/ค้าปลีกในตลาดสด อำเภอเมืองลำปาง สรุปได้ดังนี้ ราคาจำหน่ายปลีกไข่ไก่ (บาท/แผง) เบอร์ 0 แผงละ 120-144 บาท  เบอร์ 1 แผงละ 108-126 บาท เบอร์ 2 แผงละ 100-120 บาท เบอร์ 3 แผงละ 97-114 บาท เบอร์ 4 แผงละ 105 บาท

 

โดย ราคาไข่ไก่ปรับสูงขึ้นแผงละ 13-21 บาท เมื่อเทียบกับวันที่ผ่านมา ปริมาณไข่ไก่ที่ผู้ค้าได้รับลดลงจากปกติ ในขณะที่จำนวนผู้ซื้อและปริมาณการซื้อเพิ่มมากขึ้น โดยผู้ค้าไข่ไก่ในพื้นที่รับไข่มาจากบริษัทสาขาในจังหวัดเชียงใหม่/ลำพูน ทั้งนี้ ผู้ค้าได้จำกัดปริมาณการซื้อคนละไม่เกิน 1 แผง เพื่อเป็นการกระจายสินค้าให้แก่ลูกค้าอย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์ และกำชับให้ผู้ค้า ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายให้เห็นชัดเจนและเปิดเผย ห้ามกักตุนสินค้า และไม่ฉวยโอกาสปรับราคาจำหน่ายสูงเกินสมควร หากพบการกระทำผิด จะดำเนินการตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 โดยเคร่งครัด ซึ่งมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากพบการกระทำผิดดังกล่าว สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1569 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 054 -265087-8

ข้อมูลโดย..สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง