1 เม.ย. 63 เป็นต้นไป ปิดทุกแห่ง ‘สำนักทะเบียนและทะเบียนท้องถิ่น’ เว้นแจ้งเกิด-ตาย

วันที่ 31 มีนาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่  นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ลงนามออกประกาศจังหวัดลำปาง ฉบับที่ 9 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 โดยได้สั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดลำปางเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง และเพิ่มสถานที่เสี่ยงจาก 17 แห่ง ยกระดับเป็น 32 แห่ง

 

ทั้งนี้ในประกาศจังหวัดลำปางฉบับดังกล่าวได้มีการสั่งปิด สำนักทะเบียนทุกแห่ง และ สำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง แต่ให้ยกเว้นการบริการ แจ้งเกิด แจ้งตาย และการบริการอื่นๆที่มีความจำเป็นเร่งด่วนให้พิจารณาดำเนินการได้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งสถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่เสี่ยงต่อการรวมตัวกันของคนหมู่มากอีกด้วย

ที่มา..ศูนย์ข้อมูล Covid-19 จังหวัดลำปาง