มท.โยกย้ายนายอำเภอ ลำปางขยับ 5 ตำแหน่ง ‘นอภ.สบปราบ’ ย้ายรักษาการ อ.เกาะคา

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ออกคำสั่งกระทรวงมหาดไทยจำนวน 3 ฉบับ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง และ นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ได้ออกคำสั่งกรมการปกครอง เรื่องแต่งตั้งข้าราชการ จำนวน 5 ฉบับ ซึ่งเป็น คำสั่งแต่งตั้งและโยกย้ายนายอำเภอ มีผลตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 เป็นต้นไป โดยมีตำแหน่งที่เกี่ยวข้องจังหวัดลำปางดังนี้

  1. นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอ (ผู้อำนวยการต้น) อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ให้รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

  2. นายยุทธพงศ์ ไชยศร นายอำเภอ (ผู้อำนวยการต้น) อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ให้รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

  3. นายพนมพร ตุ้ยกาศ จ่าจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง รักษาการในตำแหน่ง ป้องกันจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง ให้รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอ (ผู้อำนวยการต้น) อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

  4. นายนพรัตน์ รักษ์ไพรสาณฑ์ จ่าจังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา ให้รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอ (ผู้อำนวยการต้น) อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

  5. นายนเรศวร์ฤทธิ์ อุบลศรี ป้องกันจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอ (ผู้อำนวยการต้น) อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายอำเภอ (ผู้อำนวยการต้น)อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง