อัพเดท !! สถานการณ์ลำปางเฝ้าระวังโรคไวรัส ‘โควิด-19’ ประจำวันที่ 4 เมษายน 2563

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รายงานข้อมูลสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2563 โดยในพื้นที่จังหวัดลำปาง มีผู้ป่วยที่ติดเชื้อยืนยันจำนวน 3 ราย และยังไม่มีผู้เสียชีวิตจาดโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าว โดยมีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรคสะสม 50 ราย ตรวจไม่พบเชื้อและกลับบ้านแล้ว 45 ราย รอผลตรวจ 3 ราย ขณะที่การติดตามผู้ที่กลับจากพื้นที่เขตติดโรคอันตราย และ พื้นที่ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง และผู้สัมผัส ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 10,883 ราย กักตัวเองที่บ้าน 14 วัน จำนวน 8,716 ราย และพ้นระยะกักตัว จำนวน 2,167 ราย