อัพเดท !! สถานการณ์ลำปางเฝ้าระวังโรคไวรัส ‘โควิด-19’ ประจำวันที่ 7 เมษายน 2563

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รายงานข้อมูลสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน 2563 โดยในพื้นที่จังหวัดลำปาง มีผู้ป่วยที่ติดเชื้อยืนยันจำนวน 3 ราย และยังไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าว โดยมีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรคสะสม 72 ราย ตรวจไม่พบเชื้อและกลับบ้านแล้ว 70 ราย  ขณะที่การติดตามผู้ที่กลับจากพื้นที่เขตติดโรคอันตราย และ พื้นที่ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง และผู้สัมผัส ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 12,823 ราย กักตัวเองที่บ้าน 14 วัน จำนวน 8,074 ราย และพ้นระยะกักตัว จำนวน 4,749 ราย