อบจ.ลำปาง จัดถุงยังชีพแจกจ่ายประชาชน หลังถูกปิดหมู่บ้านป้องกันเชื้อโควิด-19

วันที่ 8 เมษายน 2563 นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายธีรพล ศรีวงษ์ สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต อ.งาว เขต 1 นายนิพนธ์ นันทะสี สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต อ.งาว เขต 2 นำถุงยังชีพ-เครื่องอุปโภคบริโภค มอบต่อนายดลนรุตม์ ชาญเศรษฐนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลหลวงใต้ เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ราษฎรในพื้นที่หมู่บ้านดง หมู่ที่ 7 ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง

 

โดยตามที่จังหวัดลำปางพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่หมู่บ้านดง หมู่ที่ 7 ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2563 และได้มีการปิดหมู่บ้านห้ามคนเข้า-ออกเป็นระยะเวลา 14 วัน เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดนอกพื้นที่นั้น ในการนี้นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปางได้มอบหมายภารกิจให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจัดถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 บ้านดง หมู่ที่ 7 ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง

สำหรับถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค-บริโภคดังกล่าว ประกอบด้วย 1.น้ำดื่ม จำนวน 1,320 โหล 2.ยารักษาโรค 132 ชุด 3.ชุดยังชีพ 396 ชุด (มาม่า ปลากระป๋อง น้ำมันพืช ถุงดำ น้ำปลา เกลือ ซีอิ้ว กระดาษทิชชู่) 4.ไข่ไก่ 396 แพค และ 5.ข้าวสาร 5 กก. 396 ถุง

ที่มา..องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง