‘สส.ไพโรจน์’ มอบแอลกอฮอล์ 3 หมื่นลิตร ให้กับ รพ.สต. 141 แห่งทั่วลำปางป้องกันโควิด

วันที่ 16 เมษายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณ องค์การส่วนบริหารจังหวัดลำปาง อ.เกาะคา จ.ลำปาง นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขต 2 พรรคเพื่อไทย และ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้นำแอลกอฮอล์น้ำขนาด 95 เปอร์เซ็นต์ จำนวน กว่า 30,000 ลิตร มอบให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ 13 อำเภอของจังหวัดลำปางจำนวน 141 แห่ง

 

โดยมี นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง นายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และ ผู้อำนวยการ รพ.สต. และตัวแทนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ จ.ลำปาง เป็นผู้รับมอบ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ได้นำรถเข้ามาขนและเคลื่อนย้าย Alcohol เพื่อจะนำไปใช้กับภารกิจเกี่ยวกับ บุคคลากร และ บุคลากรแพทย์ ทางด้านการพยาบาล และบุคลากรด้านสาธารณสุขทั่วทั้ง จ.ลำปาง เพื่อใช้ในการป้องกันตนเองในเชื้อโรคต่างๆโดยเฉพาะป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19

อย่างไรก็ตาม นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปางเขต 2 กล่าวว่า ตนเองมีความห่วงใย บุคลากรทางการแพทย์ของจังหวัดลำปาง หลังทราบว่าที่ผ่านมาโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่จังหวัดลำปางนั้นเกิดขาดแคลน แอลกอฮอล์ สำหรับฆ่าเชื้อโรคโดยจะมีการนำไปใช้ ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยและดูแลตนเอง และการคัดกรองผู้ป่วยโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19 ที่ มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ตนเองจึงได้นำ alcohol จำนวน 30,000 ลิตร มูลค่ามากกว่า 1 ล้านบาท มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยเฉพาะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทั้ง 141 แห่งของจังหวัดลำปาง

สำนักข่าวลำปาง 13