‘ในหลวง-พระราชินี’ พระราชทานอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่จังหวัดลำปาง รับมือโควิด-19

วันที่ 16 เมษายน 2563 ที่ห้องประชุมสุรินทร์ – สมพร โอสถานุเคราะห์ ชั้น 6 อาคารนวมินทรราชประชาภักดี โรงพยาบาลลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานใน พิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีฯ

 

ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มาตรการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลพร้อมทั้งรับพระราชทานพระบรมราโชบายและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร

ในการนี้จังหวัดลำปาง ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ดังนี้ หน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น หน้ากากเลนส์ใส (FACE SHIELD) จำนวน 120 ชิ้น และชุดป้องกันร่างกาย (COVER ALL) จำนวน 50 ชุด โดยส่งมอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จัดสรรให้กับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง สาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต่างๆ

ที่มา..สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง