อำเภอเถินเร่งช่วยเหลือ 510 หลังคาเรือน หลังพายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านพังเสียหาย

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อำเภอเถิน ได้สรุปรายงานการเกิดวาตภัยในพื้นที่เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งหลังเกิดพายุฤดูร้อนทำให้บ้านเรือนราษฏรได้รับความเสียหาย โดยเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปภ.ลำปาง สาขาเถิน และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือแล้ว

 

อย่างไรก็ตามพบว่าการเกิดวาตภัยในครั้งนี้เกิดความเสียหายทั้งสิ้น 6 ตำบล ได้แก่ 1.ตำบลล้อมแรด จำนวน 14 หมู่บ้าน 236 ครัวเรือน 2.ตำบลเวียงมอก จำนวน 7 หมู่บ้าน 25 ครัวเรือน 3.ตำบลแม่วะ  จำนวน 7 หมู่บ้าน 74 ครัวเรือน 4.ตำบลนาโป่ง จำนวน 1 หมู่บ้าน 3 ครัวเรือน 5.ตำบลเถินบุรี จำนวน 13 หมู่บ้าน 157 ครัวเรือน และ 6.ตำบลแม่ปะ จำนวน 3 หมู่บ้าน 15 ครัวเรือน รวมความเสียหายทั้งสิ้น 45 หมู่บ้าน 510 ครัวเรือน 1,530 คน

สำนักข่าวลำปาง 13