BEST Express เสริมรายได้ “รถม้าลำปาง” หลังกระทบโควิด-19 ให้บริการรับ-ส่งพัสดุ

BEST Express สาขาลำปาง ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแบบครบวงจร และบริการ รับ-ส่ง พัสดุด่วนทั่วไทย ไปไหน ไปกัน เปลี่ยนวิกฤตโควิด-19 สร้างอาชีพเสริมรายได้พิเศษให้รถม้าลำปาง ที่กำลังลำบากจากภัยโควิด-19 โดยปรับเปลี่ยนรถม้าขนส่งนักท่องเที่ยว เป็นรถม้า รับ-ส่งพัสดุ ทั่วเมือง ตอบโจทย์อนุรักษ์รถม้าสัญลักษณ์ประจำจังหวัดลำปาง ให้ยังคงโลดแล่นบนท้องถนนดังเดิม

 

ช่วงนี้ธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในไทย ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 (COVID-19) เป็นจำนวนมาก ตลอดจนส่งผลกระทบต่อการทำมาหากินของชุมชนท้องถิ่นเป็นวงกว้างอีกด้วย ตามที่ดูสถิติเมื่อปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวต่างชาติหลั่งไหลเข้าประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 130 ล้านคนต่อปี (ข้อมูลอ้างอิงจากปี 2562 : www.thansettakij.com) แต่ ณ วันนี้ นักท่องเที่ยวไม่มีแล้ว เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 รวมถึงการประกาศข้อกำหนด พรก.ฉุกเฉิน ห้ามออกนอกเคหสถาน ทั่วราชอาณาจักร จากรัฐบาล ทำให้ชุมชนท้องถิ่นในแต่ละจังหวัดต้องขาดรายได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องรวมถึงต้องเผชิญกับวิกฤตอยู่ขณะนี้

โดยเฉพาะอาชีพ รถม้าจังหวัดลำปาง จากก่อนที่เคยให้บริการนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก แต่มาวันนี้ต้องหยุดตัวลงเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 “รถม้าลำปาง” ถือเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัด ที่นับวันอาจเริ่มเลือนหายไปเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ดังนั้นจากวิกฤติที่กำลังเผชิญอยู่ขณะนี้ BEST Express สาขาลำปาง ขอเป็นส่วนหนึ่งร่วมสนับสนุนอาชีพรถม้าลำปางเพื่อคงไว้ซึ่งคุณค่าสัญลักษณ์ของชาวลำปางและชาวไทยให้ยังคงโลดแล่นบนท้องถนนต่อไป จึงเกิดเป็นแนวคิดโครงการสนับสนุนหารายได้พิเศษให้กับสมาคมรถม้าจังหวัดลำปาง โดยเปลี่ยนวิกฤตโควิด-19 ให้เป็นโอกาสเสริมรายได้พิเศษพวกเขา เพื่อขับรถม้าให้บริการ รับ-ส่ง พัสดุทั่วเมืองลำปางแทน ทาง BEST Express สาขาลำปาง จึงติดต่อไปยังนายกสมาคมรถม้า จังหวัดลำปาง เพื่อการประสานโครงการร่วมกัน รวมถึงจัดเตรียมแผนในการสนับสนุนโครงการนี้อย่างสุดความสามารถ เพื่ออยากที่จะให้อาชีพรถม้าลำปางยังคงอยู่คู่กันไปตลอดจนชั่วลูกชั่วหลาน”

นาย อัครินทร์ พิชญกุล นายกสมาคมรถม้า จังหวัดลำปาง ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “การขนส่งโดยใช้รถม้า มีใช้กันมายาวนานกว่า 100 ปีแล้ว เนื่องจากสมัยก่อนไม่มีรถยนต์ รถม้าเป็นเสมือนเส้นเลือดสำคัญการขนส่งในจังหวัดลำปาง ปัจจุบันนี้มีรถยนต์เข้ามาแทนที่ รถม้าก็หมดความสำคัญไป และในปีนี้ก็มีโรคโควิด-19 เข้ามาอีก ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ อาทิ จีน ยุโรป หรือจากประเทศอื่น ๆ หดหายไปจนถึงไม่มีเลย และในช่วงวิกฤตนี้ ต้องขอขอบคุณทาง BEST Express สาขาลำปาง ที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือถึงแม้ว่าอาจจะทำรายได้ให้ไม่มาก แต่ก็ยังคงช่วยให้อาชีพรถม้าและสัญลักษณ์ประจำจังหวัดลำปาง ยังคงอยู่คู่ลำปางต่อไป”

จากที่ BEST Express สาขาลำปาง ได้เริ่มใช้ รถม้า ให้บริการ รับ-ส่ง พัสดุทั่วเมือง จังหวัดลำปาง และมีการประชาสัมพันธ์โครงการออกไปในวงกว้าง ได้สร้างความตื่นเต้นและความประทับใจให้กับชุมชนชาวเมืองเป็นจำนวนมาก ทุกคนทั้งภาคส่วนราชการฯ และเอกชน ตั้งตารอคอยที่จะใช้บริการ ไม่ว่าจะส่งของ หรือรอรับของจากรถม้า ต่างพากันใช้บริการกันอย่างตื่นเต้น ตลอดจนประทับใจในบริการขนส่งของ BEST Express ที่มาในรูปแบบสไตล์การ รับ-ส่ง พัสดุ แบบดั้งเดิม โดยนำพาความมั่นใจ การ รับ-ส่ง พัสดุในแบบฉบับคนท้องถิ่นเข้าถึงทุกที่ ไปไหน ไปกัน Everywhere, with you

สำนักข่าวลำปาง 13