สจ.แม่เมาะ โวย! มีงบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าปีละ 300 กว่าล้านแต่เอามาแก้ไขภัยแล้งไม่ได้

เมื่อเร็วๆนี้ นายธรรมการ ชุมศรี หรือ สจ.นก สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขตอำเภอแม่เมาะ ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าขณะนี้ตนเองได้ขอสนับสนุนท่อ PE จำนวนหนึ่ง จาก อบจ.ลำปาง เพื่อทำระบบน้ำต่อจากบ่อน้ำในลำห้วยที่ไหลผ่านหมู่บ้าน ซึ่งแห้งเหือดไป และตนเองได้แก้ไขปัญหาโดยใช้รถแบคโฮส่วนตัวขุดบ่อกลางลำห้วย  แล้วใช้ท่อซีเมนต์วางเพื่อกักน้ำไว้ให้ชาวบ้าน  นายธรรมการกล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาในพื้นที่ ตำบลนาสัก จางเหนือ และตำบลสบป้าด ในฤดูแล้งจะประสบปัญหาเรื่องขาดน้ำกินน้ำใช้ตลอดมา  แม้ว่าที่ผ่านมาอำเภอแม่เมาะ จะมีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าปีละ 300 กว่าล้านก็ตาม  แต่ไม่สามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำให้กับพี่น้องชาวบ้านได้  ต้องช่วยตนเองไปตามอัตภาพ

โดยยกตัวอย่างล่าสุดมี โครงการระบบส่งน้ำจากอ่างแม่หล่วง ประมาณ 8 ล้านบาทในปี 63  เพื่อเอาน้ำในอ่างลงมาใช้ในพื้นที่ 5 หมู่บ้าน ในตำบลนาสัก แต่ปรากฏว่างบประมาณกลับตกไป  ดังนั้นงบกองทุนนี้แทบไม่ได้ช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านในส่วนนี้เลย ทั้งๆที่ปัญหามีมาทุกปีเดือดร้อนกันจริงๆ มาตั้งแต่อดีตมาแล้ว ซึ่งในพื้นที่ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะใช้น้ำจากบ่อน้ำตื้นและจากลำห้วยแห่งนี้ แต่พอหน้าแล้งก็ต้องใช้จอบใช้เสียมมาขุดหาน้ำในลำห้วยใช้กันทุกปี

ทั้งๆที่พื้นที่ไม่ได้ด้อยความเจริญหรือด้อยพัฒนา งบประมาณก็มหาศาล  แม้กระทั่งในเขตตำบลสบป้าด ปรากฏว่าขณะนี้ น้ำในลำห้วยแม่จางก็แห้งเหือด ซึ่งตนเองได้ประสานไปยัง กฟผ.แม่เมาะ  ในการช่วยเหลือขอปล่อยน้ำจากเขื่อนแม่จางของ  กฟผ.แม่เมาะ ที่กักไว้ มาให้ชาวบ้าน ในตำบลสบป้าดได้ใช้บ้าง ไม่รู้ว่าจะได้มาเท่าไหร่

ทั้งนี้สำหรับพื้นที่อำเภอแม่เมาะจากข้อมูลนั้นพบว่าปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคมาเป็นอันดับต้นๆ แม้ว่าที่ผ่านมาในระยะไม่กี่ปี งบประมาณจากทุกภาคส่วน ที่หลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ รวมแล้วหลายพันล้านบาท แต่ปัญหาแหล่งน้ำนี้ กลับยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม ชาวบ้านก็ยังต้องขุดหาน้ำกินน้ำใช้ในลำห้วยเหมือนเดิม.